Проектиране

Ние имаме дългогодишен опит с проектирането на ВиК мрежи и съоръжения.

Предварителни проучвания и експертизи

Разполагаме със собствена техника, което ни позволява да изготвим точна оценка на съществуващото положение и да вземем адекватни решения съобразно поставените цели.

Софтуер

Лицензиран представител на: TOWER Professional, ARMCAD, METAL STUDIO.

Разработени от нас: GAUDY PROJECT, XPERT.

Проектиране и консултации

Предлагаме съдействие на нашите клиенти от най-ранна фаза на проекта до и по време на експлоатацията на обектите

Портфолио >

Видео инспекция  и диагностика на канализационни мрежи.

Задължителна при предаването на нови обетки, но също така много важна при оценка на състоянието на съществуващи мрежи.

Блог >

Анализ на водопотреблението

Позволява оценяването на работата на съществуваща водопроводна мрежа и вземане на решение за нейното оптимизиране

Блог >

ВИЖТЕ НАШИТЕ ОБЕКТИ

Портфолио
ЗА НАС

Основана през 1994 година фирма VAG се стреми да предлага все по-комплексни услуги на своите клиенти. Профилирана в областта на ВиК системите ние предлагаме съдействие на нашите клиенти от фазата на предпроектни проучвания, през проектиране и авторски надзор до експлоатацията на обекта. Ние разполагаме с апаратура за извършване на пред проектни проучвания и анализ на състоянието на съществуващи обекти. Във фирмата има интегрирана Система за Управление на Качество по ISO 9001:2015.

ВРЪЗКА С НАС
  • София 1303, ул. „Балкан“ №4
  • +359 (2) 9-310-300
  • office@vag.bg