ЗА НАС

Основана през 1994 година фирма VAG се стреми да предлага все по-комплексни услуги на своите клиенти. Профилирана в областта на ВиК системите ние предлагаме съдействие на нашите клиенти от фазата на предпроектни проучвания, през проектиране и авторски надзор до експлоатацията на обекта. Ние разполагаме с апаратура за извършване на пред проектни проучвания и анализ на състоянието на съществуващи обекти. Във фирмата има интегрирана Система за Управление на Качество по ISO 9001:2015.

ВРЪЗКА С НАС
  • София 1303, ул. „Балкан“ №4
  • +359 (2) 9-310-300
  • office@vag.bg