Всичко за предлаганите от нас софтуерни продукти може да откриете на TOWER.BG
Xpert
Xpert

Софтуерен продукт за планиране и отчитане на инвестиционни проекти. Възможностите на програмата съответстват на международните стандарти за качество на управлението на проекти от серията ISO 10006 (Project Management Body Of Knowledge).

ArmCAD
ArmCAD

Надстройка на AutoCAD за изчертаване на армировъчни и кофражни планове. ARMCAD e програма работеща в чертожната среда на AutоCAD, която автоматизира процеса на изготвяне на висококачествени армировъчни чертежи, спестява на потребителя процесите, при които лесно се допускат технически грешки, специфициране, позициониране, надписване, котиране, редактиране на вече изготвени чертежи.

Gaudy Project
Gaudy Project

Софтуерен продукт за планиране и отчитане на инвестиционни проекти. Възможностите на програмата съответстват на международните стандарти за качество на управлението на проекти от серията ISO 10006 (Project Management Body Of Knowledge).

Metal Studio
Metal Studio

Програма от най-висок клас за създаване на висококачествени професионални чертежи на метални конструкции, която работи под платформата на AutoCAD. Програмата Metal Studio Ви позволява да създадете и прилежаща проектна документация, отговаряща и на най-високите съвременните изисквания, включваща обща и детайлна спецификация и справки.

Tower
Tower

Графична програма за пълен анализ на влиянията в равнинни и пространствени конструкции. Напълно се автоматизира строително-конструктивното проектиране. Интерфейсът е интуитивен, което позволява бързо овладяване на продукта и дава възможност на инженерите да увеличат скоростта и качеството на работата си.

ЗА НАС

Основана през 1994 година фирма VAG се стреми да предлага все по-комплексни услуги на своите клиенти. Профилирана в областта на ВиК системите ние предлагаме съдействие на нашите клиенти от фазата на предпроектни проучвания, през проектиране и авторски надзор до експлоатацията на обекта. Ние разполагаме с апаратура за извършване на пред проектни проучвания и анализ на състоянието на съществуващи обекти. Във фирмата има интегрирана Система за Управление на Качество по ISO 9001:2015.

ВРЪЗКА С НАС
  • София 1303, ул. „Балкан“ №4
  • +359 (2) 9-310-300
  • office@vag.bg